Живеем в несигурни времена, в които да имаш работа дава относително спокойствие, че ще може да преживяваш достойно, да си плащаш сметките, да отглеждаш децата си и т.н. Има обаче общности, в които безработицата е много над средната за страната. Една такава общност е на хората в неравностойно положение.

Наемане на работа на хора с увреждания - 4.8 от общо 5 на базата на 5 оценки

При кандидатстване  на работа за заемане на обявено свободно работно място, кандидатът за заемана на длъжността, трябва да изготви и предостави на работодателя няколко задължителни документа, необходими за оформяне на личното му работно досие.

Необходими документи за сключване на трудов договор - 5.0 от общо 5 на базата на 2 оценки

Съгласно чл.160 от Кодекса на труда, всеки работник/служител има право на ползване на неплатен отпуск, което възниква от деня на сключване на трудовото правоотношение  и е в сила  до  неговото прекратяване.

Неплатен отпуск по чл.160 от Кодекса на Труда - 4.3 от общо 5 на базата на 9 оценки

Всеки работник или служител, работещ  по трудов договор има право на ползване на платен годишен отпуск, регламентиран в чл 155 от КТ.

Платен годишен отпуск по чл.155 от Кодекса на труда - 3.0 от общо 5 на базата на 23 оценки

Прекратяване действието на трудов договор по чл.331 от Кодекса на труда по инициатива на работодателя, започва с отправено предложение от работодателя към работника/служителя изразено в писмена форма.

Прекратяване на трудов договор по чл.331 от Кодекса на труда - 3.0 от общо 5 на базата на 9 оценки

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ © 2006-2014 АЛТУС ЕООД