Наемане на работа на хора с увреждания

Живеем в несигурни времена, в които да имаш работа дава относително спокойствие, че ще може да преживяваш достойно, да си плащаш сметките, да отглеждаш децата си и т.н. Има обаче общности, в които безработицата е много над средната за страната. Една такава общност е на хората в неравностойно положение.

Някой беше казал, че една държава е толкова силна, колкото е добро отношението и към членовете на обществото в неравностойно положение. Явно България е слаба държава, защото тези хора определено са дискриминирани на пазара на труда. Наистина държавата се опитва да помогне чрез създаването на различни програми и мерки за насърчаването на бизнеса като създадената Национална програма "Заетост и обучение на хора с трайни увреждания", но явно това не е достатъчно.

Нека разгледаме някои от „спънките“ и „облагите“ в това да наемеш на работа човек в неравностойно положение

Какво спира потенциалните работодатели да наемат хора с увреждания?

• На първо място е нагласата на обществото спрямо тези хора, а следователно и нагласата на бизнеса към тях. Счита се, че повечето от тях имат физически, психологични, ментални и др. дефицити, които ще им попречат да усвоят нужните компетенции за извършването на трудовите си задължения и от там производителността на труда при тях би била по-малка. Веднага искам да кажа, че голям брой от хората с увреждания, са станали такива в следствие на катастрофи, трудови или битови злополуки и т.н. Това в повечето случаи са хора със средно или висше образование, които са готови да работят и дадат своя принос за добруването на обществото. Изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания е в инвалидна количка. Дали това му пречи да си върши съвестно задълженията – не мисля.

• Законодателят в стремежа си да защити хората с увреждания е издигнал такава „защитна стена“ около тях в лицето на закони, правилници, наредби като "високата нормативна защита на хората с увреждания", така че бизнесът вместо да бъде привлечен, е по-скоро отблъснат. Например дадена фирма има проблеми и трябва да съкрати част от персонала, прекратяването на трудов договор на човек с увреждане е много трудно, понеже е защитен от закона. Това например е пречка за предприемачите.

• Липсата на информираност е сред основните причини за липсата на интерес от страна на работодателите да наемат на работа лица в неравностойно положение. Бизнесът не е запознат с помощта, която държавата осигурява при наемането на работа на човек с увреждане. По-добрата информираност би довело до по-голям брой назначения на работа.

Плюсове за работодателите наели на работа лица в неравностойно положение

• При наемането на работа на лице с увреждане работодателят получава от държавата парични средства за заплатата на наетото лица плюс средствата за здравно и пенсионно осигуряване. Бихте били наясно с всички тези преференции, които облекчават работодателите, ако използвате професионалните счетоводни услуги от Счетоводна къща Алтус.

• Работодател, който е адаптирал работното място за нуждите на наетия човек с увреждане, може да кандидатства за целева помощ и така да си възстанови направените разходи. По различни проекти и в зависимост от извършените дейности работодателят може да получи до 90 000 лв.

• Човекът с увреждане обикновено има семейство, роднини, приятели, съседи. Когато бъде нает на работа той със сигурност ще ги насърчи да купуват продуктите или услугите на човека, който го е наел на работа. Така с неговото наемане, работодателят ще увеличи своите продажби на продукти или услуги

• При наемане на работа на човек с увреждане фирмата или предприятието ще увеличи своята морална стойност в очите на общността, където извършва своята дейност. Това е нещо, което ще изтъкне социалната отговорност на фирмата/предприятието към общността.

• Когато хората с увреждания имат работа, те получават заплата, която най-вероятно ще похарчат в местните магазини, ресторанти, кина и т.н. Това естествено ще доведе до увеличаване на оборота споменатите обекти. Така самото общество печели от това хората в неравностойно положение да работят и бъдат пълноценни икономически субекти. Още повече, че отчислените данъци и такси, които влизат в местните бюджети, ще помогнат за извършването на различни проекти на общините.

Това накратко бяха някои от нещата свързани с наемането на работа на хора с увреждания. Добре би било ако повече работодатели наемат хора в неравностойно положение, защото всеки иска да живее достойно, без да се налага да е изцяло на гърба на данъкоплатците.

Прочетена 8438 пъти
Наемане на работа на хора с увреждания - 4.8 от общо 5 на базата на 5 оценки
Оценете
(5 гласа)

Оставете коментар

Моля, попълнете всички задължителни полета. Не е разрешен HTML код.

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ © 2006-2014 АЛТУС ЕООД