Необходими документи за сключване на трудов договор

При кандидатстване  на работа за заемане на обявено свободно работно място, кандидатът за заемана на длъжността, трябва да изготви и предостави на работодателя няколко задължителни документа, необходими за оформяне на личното му работно досие.

А те са:

- Молба за постъпване на работа.

- Копие на лична карта и оригинал за сверяване на данните, след което оригинала се връща . На копието,  кандидатът собственоръчно записва „Вярно с оригинала” и се подписва.

-  Копие от диплома за завършено образование – основно,средно, полувисше, висше.

-  Копие на свидетелство за завършена следдипломна квалификация, специализация или други професионални специализации.

-  Медицинско свидетелство – оригинал, което се издава от ДКЦ по местоживеене на лицето.

- Свидетелство за съдимост – оригинал. Този документ се представя в случаите в които длъжността която ще се заема го изисква. За издаване на свидетелство за съдимост е необходимо да подадете в  Районния съд -  бланка по образец, акт за раждане, удостоверение за граждански брак. Срокът на свидетелството за съдимост е шест месеца.

- Разрешение от Инспекцията по труда – ако кандидатът за работа е непълнолетен.

- Трудова книжка. При първоначално започване на работа, кандидатът е длъжен да подаде декларация, че няма такава. В този случай работодателя е длъжен в седемдневен срок да издаде такава. Трудовата книжка се съхранява от работника, а за нуждите на работодателя може да се направи копие, което се съхранява в работното досие.

- Автобиография. Чрез нея работодателя придобива първоначално впечатление за съответния кандидат за работа. Ако тя е написана грамотно и съдържа обстойна информация, съответно шансовете за заемане на обявената длъжност са големи.

- Мотивационно писмо. Това е абсолютно важна информация за работодателя. Ако вие успеете чрез това писма да покажете, че сте добър специалист, инициативен, работлив, комуникативен, отговорен, то шансовете Ви за заемане на обявената длъжност са на Ваша страна.

Разгледайте и друга полезна информация, в нашата секция "Блог", свързана с казуси от практиката.

Прочетена 4179 пъти
Необходими документи за сключване на трудов договор - 5.0 от общо 5 на базата на 2 оценки
Оценете
(2 гласа)

Оставете коментар

Моля, попълнете всички задължителни полета. Не е разрешен HTML код.

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ © 2006-2014 АЛТУС ЕООД