Платен годишен отпуск по чл.155 от Кодекса на труда

Всеки работник или служител, работещ  по трудов договор има право на ползване на платен годишен отпуск, регламентиран в чл 155 от КТ.

По време на платения годишен отпуск работникът/служителят не изпълнява трудовите си задължения, но получава парично обезщетение равно на договореното  в трудовия договор възнаграждение.

За да ползва платен годишен отпуск е необходимо едностранно волеизявление от страна на работника/служителя в писмена форма,  адресирана към работодателя. При прекратяване на трудовия договор преди да е използван полагаемият се платен отпуск, то работника/служителя, придобива  право на обезщетение за неизползван платен отпуск съгласно чл.224, ал.1 от Кодекса на труда.

Размера на платения  отпуск е най-малко 20 работни дни за една календарна година.

За придобиване правото на платен годишен  отпуск е необходимо работника/служителя да има 8 месеца трудов стаж. При изчисляване на тези осем месеца се взема в предвид общия трудов стаж натрупан при всички работодатели, а не само при последния.

В случай, че  трудовият договор бъде прекратен преди придобиването на необходимите месеци трудов стаж, то дните на полагаемият се платен отпуск се изчислява пропорционално на отработените месеци. При смяна на работодателя работника/служителя има право на платен отпуск пропорционално на месеците оставащи до края на календарната година, което означава, че неизползван платен годишен отпуск не може да бъде прехвърлен при следващ  работодател.

Платения годишен отпуск може да бъде използван  наведнъж или на части.

Периода на ползване  на платения  отпуск се зачита за осигурителен и трудов стаж.

Правото за ползване на платен годишен отпуск е две годишна давност, която започва да тече от годината за която се полага. Това се отнася за отпуските, които се полагат за 2010-та  и следващи години. За полагащите се платени отпуски  преди 2010-та година, давност няма.

За две категории лица, законодателя е установил по-голям размер на  платения отпуск:

- непълнолетните  работещи лица, на които се полага не по-малко от 26 работни дни платен  годишен отпуск, включително и за годината  в която навършват пълнолетие - 18 години - чл. 305, ал. 4 от КТ.

- лицата  с 50 и повече от 50 % трайно намалена работоспособност - не по-малко от 26 работни дни платен годишен отпуск - чл. 319 от КТ.

Размера на паричното обезщетение за времето на платения годишен отпуск, се изчислява като за база се взема брутното трудово възнаграждение на месеца, предхождащ месеца на ползване на платения отпуск, в който работника/служителя има отработени най-малко 10 работни дни.

 

 

Прочетена 64573 пъти
Платен годишен отпуск по чл.155 от Кодекса на труда - 3.0 от общо 5 на базата на 23 оценки
Оценете
(23 гласа)

Оставете коментар

Моля, попълнете всички задължителни полета. Не е разрешен HTML код.

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ © 2006-2014 АЛТУС ЕООД