Прекратяване на трудов договор по чл.331 от Кодекса на труда

Прекратяване действието на трудов договор по чл.331 от Кодекса на труда по инициатива на работодателя, започва с отправено предложение от работодателя към работника/служителя изразено в писмена форма.

В предложението  задължително се посочва датата от която желаете  да прекратите трудовия договор и размера на обезщетението, което предлагате. Минималния размер на предложеното обезщетение е  четирикратния размер на последното получено месечно БТВ. Не е определена максимална граница на обезщетението  от закона, т. е. извън посочения минимален размер, работодателя може да предложи и друг размер на обезщетението.

Когато  работника/служителя  получи предложението  за прекратяване на трудовия договор, той трябва в писмена форма  да изрази своето становище дали приема отправеното му  предложение. Отговорът за съгласие  трябва да бъде даден в срок от 7 дни, който започва да  тече от датата на получаване на предложението за прекратяване по чл.331 от КТ. Ако в посочения 7- дневен срок работникът/служителя не се произнесе означава, че предложението е отхвърлено.

В случай, че предложението за прекратяване на трудовото правоотношение бъде прието след изтичане на 7-дневния срок, ние от счетоводна къща Алтус съветваме - в никакъв случай не прекратявайте трудовия договор, а му отправете ново предложение, за да спазите задължителния срок за отговор - 7 дни.

Ако предложението е прието в законния срок, следва да изготвите и  връчите заповед за прекратяване на трудовия договор по чл.331 от КТ, като от датата на прекратяване на трудовия договор вписана в заповедта за освобождаване започва да тече едномесечния срок, в който сте длъжен да изплатите уговореното обезщетение. Ако не се спази това изискване на закона, т. е. не изплатите обезщетението  в едномесечен срок от прекратяване на трудовия договор, то основанието му за прекратяване отпада, което означава, че трудовото правоотношение автоматично се възстановява.

Ако след спазване на всички законови изисквания се стигне до прекратяване на трудовото правоотношение сте длъжен да впишете в  трудовата книжка зачетения трудов стаж и да уведомите в 7-дневен срок ТД на НАП с уведомление по образец от КТ за извършеното уволнение.

Прочетена 29795 пъти
Прекратяване на трудов договор по чл.331 от Кодекса на труда - 3.0 от общо 5 на базата на 9 оценки
Оценете
(9 гласа)

Оставете коментар

Моля, попълнете всички задължителни полета. Не е разрешен HTML код.

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ © 2006-2014 АЛТУС ЕООД