Данък върху разходите на предприятието - 1 част

Какво представлява данъкът върху разходите на предприятието

Данъкът върху разходите е заложен в ЗКПО и представлява 10% от данъчната основа на всеки от посочените видове разходи. За целите на този данък се признават само разходите, направени във връзка с дейността на предприятието като от своя страна те могат да се разсрочват.

От началото на 2013 г. данъкът е годишен и се плаща до 31.03 на следващата година. Данъчно задължени по него са онези лица, които са отчели някой от видовете разходи, предвидени в данъка и подлежащи на облагане с корпоративен данък.

Освен това, за да се признае един разход, той трябва да е документално обоснован. Данъкът и самите разходи се използват за данъчни цели в годината на начисляване и не образуват временна данъчна разлика, според данъчната защита на предприятието. Той е окончателен.

Кои разходи се облагат с него

 • Представителни разходи по дейността на предприятието;
 • Предоставени в натура социални разходи на служители, работници и наети лица, включително разходи за вноски за ДДО, ДЗО и застраховки „Живот” и за ваучери за храна;
 • Разходи за транспорт с цел управленска дейност – с кола или автобус.

Социални придобивки, които могат да бъдат отчетени като разходи за предприятието:

 • организирано хранене, съобразено с рационалните норми и спецификата на извършваната работа;
 • битово и търговско обслужване, включително изграждането и поддръжката на бази за услуги и търговски обекти;
 • транспорт до работното място и обратно;
 • клубове, библиотеки и други;
 • бази за отдих, спорт и туризъм;
 • подпомагане на новопостъпилите служители и работници– организиране на обучения, например;
 • задоволяване на други културни и социално битови потребности.


Всички служители, работници и наети лица трябва да имат достъп до социалните придобивки без значение какъв пост заемат в предприятието и какъв е месечният им доход, което се отразява при годишните и междинни счетоводни отчети.

Според определението, за да се определи един разход като предоставен в натура социален разход, той трябва да отговаря на следните четири условия:

 • разходът трябва да е за някоя от социални придобивки, който бяха посочени по-горе;
 • на общо събрание на служителите и работниците трябва да се реши как да бъдат използвани средствата за социални придобивки, но те не трябва да се прехвърлят за други цели;
 • всички служители, работници и наети лица – независимо от заеманата позиция, получаваното възнаграждение или постигнатите резултати, да имат достъп до придобивките;
 • да бъдат в натура.


Целта на социалните придобивки е да задоволят потребности на работещите в предприятието, които засягат пряко бита и живота им през времето, докато работят, а тези потребности не зависят от заеманата от лицето позиция.


Свържете се с нас и счетоводна къща АЛТУС ще ви консултира относно разходите на вашето предприе и дължимия корпоративен данък.

Прочетена 1801 пъти
Оценете
(0 гласа)

Оставете коментар

Моля, попълнете всички задължителни полета. Не е разрешен HTML код.

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ © 2006-2014 АЛТУС ЕООД