Облагане с корпоративен данък - 2 част

Корпоративен данък при дарение

Като част от калкулацията на корпоративния данък се признават разходи за дарения до 65% от счетоводната печалба. Съгласно чл. 31, ал. 6 от ЗКПО не може да се използва за данъчни цели целият разход за дарение:

 

  • когато с него се облагодетелстват ръководителите, които го отпускат;
  • когато с него се облагодетелстват тези, които се разпореждат с него;
  • когато има доказателства, че дарението не е получено.

 

Корпоративен данък при ликвидация

В случай на прекратяване на дейността на предприятието с ликвидация /или с обявяване в несъстоятелност/, за периода до заличаването му лицето изпълнява задълженията си по реда на ЗКПО. Подава декларация, както всички останали, но само за периода от датата на прекратяване на дейността до тази на заличаване на дружеството от търговския регистър.

Счетоводна къща АЛТУС се ангажира с подаването на декларацията на своите клиенти, което се извършва до 31 март следващата година в ТД на НАП, като за последния период се прилагат правилата от глава ХХI от ЗКПО.

Корпоративният данък, който предприятието дължи към датата на вписването на прекратяването, се определя върху данъчната печалба за периода от началото на годината до тази дата като се приспадат внесените вече авансови вноски.

Данъчната декларация за определения последен период се подава на датата на подаване на искането за заличаване и с копие от него, а дължимият данък се внася до датата на подаване на искането за заличаване на задълженото лице.

Начисленият данък е окончателен и се внася до 30 дни от датата на вписване на прекратяването.

 

Преотстъпен корпоративен данък

В ЗКПО са регламентирани следните данъчни преференции и облекчения при облагането с корпоративен данък. Освобождаване от корпоративен данък на:

  • колективните инвестиционни схеми;
  • лицензираните инвестиционни дружества и тези със специална инвестиционна цел;
  • Български червен кръст;
  • висшите училища за основната им дейност;
  • Българска академия на науките;
  • Селскостопанска академия;
  • други за дейността им относно обучение на докторанти.

Преотстъпва се корпоративният данък на задължени лица, наемащи хора, регистрирани като безработни повече от една година или регистрирани безработни лица на над 50 години или са безработни с намалена работоспособност.

Като намалението е с размера на изплатените за заплати суми и внесените от работодателя вноски за фондовете на ДОО и НЗОК за първите 12 месеца от наемането. То се извършва еднократно, когато изтича 12-месечният период.

Преотстъпва се също 50% от корпоративния данък на социални и здравно осигурителни фондове; 60 % от този на регистрирани земеделски производители и 100% от корпоративния данък на лица, извършващи производствена дейност в общини с  или над 35%  по-висока от средната за страната безработица.

Освен посочените до тук облекчения, има и такива при предоставяне на стипендии, които влязоха в сила от 01.01.2014 г.

С използването на пакетни цени на счетоводни услуги и консултации бихте могли да сте информирани за възможните данъчни облекчения и преференции, от които да се възползва вашия бизнес.

 

Прочетена 1455 пъти
Оценете
(0 гласа)

Оставете коментар

Моля, попълнете всички задължителни полета. Не е разрешен HTML код.

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ © 2006-2014 АЛТУС ЕООД