Обратно начисляване на ДДС

За да се възползва дадена компания от обратното начисляване на ДДС е нужно познаването на всичко, свързано с данъчната защита в дадената производствена сфера. Методът е познат в Европа – търговията между субекти с данъчни задължения в Европейския съюз се основава на този механизъм, за да се избегне прехвърлянето на Данък добавена стойност мeжду държавите от съюза.

Прилагането на този метод не може да се осъществява чрез решение на държава от Европейския съюз.

Процедурата изисква държавата, която иска да прилага режим на обратно начисляване за определен клас стоки, да изпрати запитване до Европейската комисия с цел да поиска дерогация относно определени текстове от ДДС директивата на ЕС.

В случай че това запитване не бъде одобрено, методът по обратно начисляване на ДДС не може да бъде приложен в държавата. Според последните изменения на ДДС директивата от 22.07.2013г. се позволява на държавите да приложат по своя преценка метода за обратно начисление на ДДС за до 31.12.2018г. само при някои видове стоки. Счетоводна къща АЛТУС добре познава всички специфични изисквания по обратното начисляване на ДДС, с което може да помогне на вашата компания да се възползва максимално от тази възможност.

Министерство на финансите се основава на тази директива при налагането на този метод при търговски сделки със зърнени култури. Очаква се бъдещо приложение на метода и при регулацията на други бързооборотни стоки, при търговията с които също се практикуват злоупотреби с ДДС (при търговията с компютри, мобилни телефони и др.).


Механизъм на действие

 

  • В случаите на обратно начисляване на ДДС данъкът не се изисква както досега от доставчика на услугата или стоката, а се начислява от получателя. Получателят на доставката е с право на данъчен кредит по доставката, ако е лице, регистрирано по ЗДДС. Самоначисляването става с протокол по чл. 117, ал. 2 от ЗДДС.
  • В случай че получателят не е регистриран по ЗДДС, тогава данъкът се изисква от доставчика.
  • Ако доставчикът не е регистриран по ЗДДС, данъкът следва да бъде удържан от получателя. В този случай получателят си самоначислява ДДС и получава право на данъчен кредит.
  • Механизмът не се прилага, когато за доставка на зърнени и технически култури са налице условията за вътрешнообщонстна доставка (ВОД), вътрешнообщностно придобиване (ВОП), тристранни операции, внос и износ.


Кое прави темата актуална днес

Обратното начисляване на ДДС се е прилагало през изминалите години при търговията със скрап (глава 19р буква А от ЗДДС). С измененията на ЗДДС механизмът се прилага от 01.01.2014г. и за доставката на нова категория стоки – зърнени и технически култури, посочени в част ІІ на Приложение №2 от ЗДДС. Механизмът по отношение на зърнени и технически култури ще се прилага до 2018г. Усилия в тази насока от страна на Министрество на финансите има още от 2012г. с цел да се пребори с все по-честите инциденти на злоумишленост с ДДС при търговски сделки с посочените стоки, като загубите на държавата ни възлизат на близо 1 милиард лева годишно.

Злоупотребите се изразяват в това, че голям брой търговци на зърно незаконно присвояват ДДС по търговски сделки, които са недействителни. Обикновено това става чрез фирми, които издават данъчни фактури, които са недействителни и на основание на които лица, занимаващи се с търговия, приспадат кредит за данък.

С въвеждането на обратното начисляване на Данък добавена стойност ще се преустанови възможността да бъде връщано ДДС, което не е внесено.

И още нещо важно - използвайте професионални счетоводни услуги, за да сте сигурни, че вашата данъчна защита е гарантирана законово и коректно.


Какво е общественото мнение по темата

В медиите могат да се прочетат различни противоречиви мнения за ефективността на тази мярка при търговските сделки със зърно и технически култури. Експертите в Министерство на финансите се надяват, че новият механизъм ще сведе загубите на държавата от 200 милиона до 300 милиона годишно.

Има изразени очаквания за общо намаляване на нелоялната конкуренция в посочения сектор, тъй като обратното начисляване на данък добавена стойност ще предпази коректните търговци от сделки с некоректни такива.

Браншовите организации обаче имат опасения, че това няма да е ефикасна мярка, намаляваща злоупотребите, а само улесняваща преместването им по горните нива на веригата. Те посочват като по-ефикасен начин за борба със злоупотребите въвеждането на по-малка ставка за търговски сделки с определени култури.

 

Прочетена 4412 пъти
Оценете
(0 гласа)

Оставете коментар

Моля, попълнете всички задължителни полета. Не е разрешен HTML код.

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ © 2006-2014 АЛТУС ЕООД