Подаване на годишна данъчна декларация за фирми

На облагане с корпоративен данък подлежите в следните случаи:

• Когато имате печалби като юридическо лице;

• Когато имате печалби като юридическо лице, не търговец, включително като организация на вероизповедание, от сделки съгласно чл. 1 от Търговския закон, а също и когато отдавате под наем всякакво имущество - движимо или недвижимо;

• Когато сте чуждестранно юридическо лице и мястото на стопанската ви дейност е Република България;

• Когато вашата фирма е неперсонифицирано дружество или осигурителна каса, съдадени въз основа на чл. 8 от Кодекса за социално осигуряване. В такъв случай вашето дружество се приравнява на юридическо лице.

 

Данъчна основа и размер на корпоративния данък

Като данъчна основа за определянето на корпоративния данък се взема данъчната печалба, съгласно чл.19 от ЗКПО. При корпоративния данък размерът е 10 процента, съгласно чл.20 от ЗКПО.

 

Кога сте освободени от облагане с корпоративен данък

• Ако подлежите на облагане само с алтернативни данъци, за дейности, посочени в Част 5 от ЗКПО, като бюджетно предприятие, организатор на хазартни игри посочени в ЗКПО, или осъществявате дейност чрез опериране на кораби

• Ако сте организатор на хазартни игри или оперирате кораби, подлежите на облагане с корпоративен данък за останалите ви дейности, извън дейностите, подлежащи на облагане с корпоративен данък

 

 

Предимства на попълването и подаването на годишната данъчна декларация от счетоводител

• Избраната финасово счетоводна къща ще извърши професионално попълването и подаването и така ще избегнете грешки

• Ако през периода за подаване на годишната данъчна декларация няма да бъдете в страната, счетоводителят ще попълни и подаде декларацията от ваше име

• Използването на професионални счетоводни услуги, гарантира максимална данъчна защита на компанията не само за отчетната счетоводна година, а и за един по-дълъг период  

 

Как можете сами да подадете попълнената декларация

• В офис на НАП по регистрация

• Чрез изпращане с лицензиран пощенски оператор

• По Интернет

 

Ако имате електронен подпис, е необходимо да направите следното:

• Попълвате и изпращате заявление за подаване на декларация по електронен път

• Трябва да бъдат попълнени необходимите данни във вашия потребителски профил – в системата „Подаване на данъчна декларация по интернет”

 

Начини за плащане на корпоративния данък

• По банков път: можете да направите това във всяка банка, попълвайки платежно нареждане за плащане към бюджета

• По сметка към републиканския бюджет, за териториалното подразделение на НАП по регистрация.

Най-ниска такса ще платите в банката, в която е съответната сметка на ТД на НАП.

На сайта на НАП може да видите списък на банките, обслужващи сметките на териториалните дирекции.

• По Интернет: за това ви е необходима дебитна карта, както и регистрация в Интернет страниците на НАП и epay.bg.

• Чрез изпращане на пощенски запис за данъчно плащане, в който трябва задължително да се напишат наименованието на съответната ТД на НАП, пощенския код и дължимата сума на данъка.

 

Кога можете да ползвате отстъпка

Когато подадете годишната данъчна декларация и годишния отчет за дейността си по електронен път до 31 март, ако в същия срок внесете и дължимия корпоративен данък. Отстъпката е 1 на сто от данъка, но не може да бъде повече от 1000 лв.

 

Санкции, на които подлежите, ако не подадете годишната данъчна декларация

• Ако не сте подали декларацията в срок, не сте посочили всички данни или сте посочили неверни данни, и в резултат дължимият ви данък е определен в по-малък размер или сте се освободили от данък, бихте получили имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв. Ако се констатира повторно нарушение санкцията е значително по-висока - от 1000 до 6000 лв.

• Ако не сте подали приложение към декларацията или сте посочили неверни данни в него, санкцията е в рамките между 100 и 1000 лв, а при следващо нарушение варира между 200 и 2000 лв.

Научете повече и за подаване на годишна данъчна декларация от физически лица.

Прочетена 4495 пъти
Оценете
(0 гласа)

Оставете коментар

Моля, попълнете всички задължителни полета. Не е разрешен HTML код.

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ © 2006-2014 АЛТУС ЕООД