Дебати за увеличаване на пенсионната възраст

Социалното министерство предлага да бъде увеличен осигурителният стаж. Очаква се до 2021 год. жените вече да се пенсионират на 63-годишна възраст, а мъжете – когато навършат 65 год.

Осигурителен стаж

 

Насоки за промените
Основните насоки за евентуална реформа в системата са за увеличаване на възрастта за пенсиониране за мъже и жени, промяна в осигурителния модел, както и да се налагат наказания при неплащане, а също и по-високи осигуровки.

Консултативният съвет дава и по няколко варианта занапред към всяко от предложенията. Целта е да се стигне до финансова устойчивост на системата. Всички отделни варианти включват едновременното вдигане на възраст и осигуровки.


Увеличаване на пенсионната възраст
Предложението на социалното министерство е пенсионната възраст да бъде увеличена с четири месеца, като с такъв период трябва да нараства и необходимият осигурителен стаж. Заложена е идеята е до началото на 2021 год. жените да започнат да се пенсионират при навършени 63 год., а мъжете – при навършване на 65 години още през 2018 год. Паралелно с това трябва стажът да достигне до 40 години за мъжете, а за жените - 37.


Нулев вариант
Целта е залегнала в нулевия вариант за предложенията от Консултативния съвет, целящи да се оптимизира осигурителната система.


Възможности за осъществяване

  • Възможност за осъществяване на предложената идея е  през 2036 год. да бъде изравнена стандартната възраст за пенсиониране на мъжете и на жените, като те ще излизат в пенсия при навършването на 65 години. Предвижда се след това да бъде въведен т. нар. автоматичен механизъм, който да е в зависимост от очакваната продължителност на живота.
  • Втори възможен вариант е изравняването на стандартната възраст за пенсиониране на мъжете и жените през 2028 год., а след това да се въведе автоматичният механизъм. Ако се стигне до там, че предложението да влезе в сила, пенсионната възраст за жените ще се повишава с по два месеца всяка година до 2016 год., а след това, в периода между 2017 и 2027 г. ще продължи да расте с по четири месеца всяка година. Пенсионната възраст за мъжете ще се повишава с по два месеца до 2016 год., а след този период - с по месец всяка година.
  • Третият предложен вариант предвижда изравняването на възрастта за пенсиониране на мъжете и жените да достигне 65 год., като това да стане в зависимост от рождената година, като след това ще бъде въведен автоматичният механизъм.


Осигурителен доход
Паралелно с тези промени е внесено и предложение относно максималният месечен размер на осигурителните доходи, което важи както за осигуряваните, така и за самоосигуряващите се лица. Според него то трябва да бъде обвързано с размера на минималната работна заплата.


Предложението за промяна включва отново няколко различни варианта:

  • Според един от тях максималният размер на осигурителния доход за месец трябва да се равнява на осемкратен до десеткратен размер на актуалната към 1-ви януари за съответната календарна година минимална работна заплата.
  • Вторият вариант предвижда осигурителният доход да не надхвърля осемкратен до десеткратен размер на минималната работна заплата в месеца, за който се получава приходът, върху който дължите осигурителни вноски.

 

Други промени
В проекта е предвидено и до 2015 г. размерът на максималния осигурителен доход да достигне до 3040 лева. Очаква се и увеличаване на осигурителните вноски за фонд "Пенсии" и фонд "Безработица" с по един процент от 1-ви януари 2015 год.


Посочва се и възможност да нарастват осигурителните вноски за фондовете "Пенсии" и "Безработица" с по един процент от 2016 год., а през 2019 год. отново да има нарастване с 1%, но единствено за фонд "Пенсии".


Предложено е и въвеждането на наказателна отговорност за длъжностни лица, които отбягват установяването или заплащането на задължителни осигурителни вноски.

За всичко свързано с казусите по задължителното пенсионно осигуряване може да се консултирате с нашите счетоводители, които да отговорят на всеки ваш въпрос, като да дадат професионален съвет или окажат реална практическа помощ.

Прочетена 3434 пъти
Оценете
(0 гласа)

Оставете коментар

Моля, попълнете всички задължителни полета. Не е разрешен HTML код.

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ © 2006-2014 АЛТУС ЕООД