Какво трябва да знаете, ако сте самоосигуряващо се лице

Първо да започнем с това да кажем кои според закона биват определени като самоосигуряващи се лица (СОЛ). Ние от счетоводна къща Алтус ще се опитаме ясно и изчерпателно да дадем отговор на въпроса, както и подробно да обясним задълженията на СОЛ. Тук ще се опитаме накратко да дадем отговор на горния въпрос.

 

 

Кои са самоосигуряващи се лица (СОЛ) по Кодекса за социално осигуряване


Към  самоосигуряващи се лица (СОЛ) спадат хората от свободните професии (архитекти, одитори, консултанти, експерт-счетоводители, адвокати, журналисти, лицензирани оценители, частни съдебни изпълнители, нотариуси, преводачи, експерти към съда и прокуратурата, инженери и др.)


Други, които също спадат към групата на СОЛ са тези, които действат като ЕТ, които са собственици или съдружници в ТД.


Накрая, към СОЛ спадат и земеделските производители или тютюнопроизводителите, които са регистрирани


Тези, които се водят като СОЛ трябва да знаят, че са задължени да подават декларации в НАП и то в определени срокове.


Видовете декларации, които трябва да се подадат от страна на СОЛ

• Най-напред е Декларацията за това, че започвате, прекъсвате, възобновявате или пък прекратявате своята трудова дейност. Нейното подаване трябва да стане в седемдневен срок при настъпване на някое от изброените по-горе обстоятелства.

• Следва Декларация образец 1 – това е декларацията, в която се записват данните на СОЛ според наредба на Министерството на финансите . Тя трябва да се подаде до 25-то число на месеца, който е следващ за месеца, за който се отнасят данните в декларацията. В случаите, когато лицата се осигуряват само във фонд „Пенсии“ на ДОО, декларацията може да се подаде веднъж годишно до 25 февруари на същата календарна година.

• Декларация образец 5 – това е декларацията, в която се вписват предварително внесени социални и здравноосигурителни вноски, по наредба на МФ и се подава от СОЛ, които имат предварително внесени вноски за дадени периоди. Подава се до 25-то число, който е първи от период, в който е имало еднакъв ОД.

• Декларация образец 6 – в която се вписват данните за дължимите осигурителни вноски. Подава се еднократно до 30 април на календарната година, която е след тази, през която се правени вноските.

• Накрая СОЛ подават веднъж годишно задължителната годишна данъчна декларация по ЗДДФЛ. Подава се до 30 април в годината, която е след тази, в която са получавани доходите. Може да се възползвате от предлаганата от счетоводна къща Алтус услуга - данъчна защита, за да се улесните в попълването и подаването на декларацията.


Вноските, които се внасят всеки месец са върху избран определен доход, а размерът им не може да бъде по-малък от определения минимален размер, както и не по-голям от максимално определения за месец. Размерите се определят и оповестяват чрез ЗДОО.


За 2013 г. размерът на минималния ОД за СОЛ, според облагаемият им доход за 2011 г. като СОЛ, е следният:

• За лица с доход до 5400 лв. – 420 лв.
• С доход от 5400 лв. до 6500 лв. – 450 лв.
• С доход от 6500 лв. до 7500 лв. – 500 лв.
• С доход над 7500 лв. – 550 лв.


Размерът на макс. месечен осигур. Доход за 2013 г. е 2200 лв.

Изключение за размера на вноските правят само земеделските производители от частните земеделски стопанства и тютюнопроизводителите.


Къде се плащат осигурителните вноски от СОЛ

Всички СОЛ плащат задълженията си по банков път, по сметката на ТД на НАП по постоянен адрес на СОЛ и чрез ЕГН, ЛНЧ или служебен номер издаден от НАП.

Прочетена 14604 пъти
Какво трябва да знаете, ако сте самоосигуряващо се лице - 5.0 от общо 5 на базата на 1 оценка
Оценете
(1 глас)

Оставете коментар

Моля, попълнете всички задължителни полета. Не е разрешен HTML код.

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ © 2006-2014 АЛТУС ЕООД