Предимствата на доброволното здравно осигуряване

Реализирането на доброволно здравно осигуряване (ДЗО) се осъществява чрез лицензирани здравноосигурителни дружества. Желаещите да се възползват от преимуществата му, ако са внасяли задължителните вноски и искат да плащат допълнителни вноски за доброволен здравноосигурителен пакет, избран лично от съответния пациент. Често пакетът, включващ разнообразни услуги, е подбран и предоставен като бонус за служителите от някоя компания.


Здравна система в България

Българската здравна система безспорно има някои пропуски. Един от тях е дългото чакане на опашки – били те пред кабинета на специалист или пред този на личния лекар. С доброволното здравно осигуряване обаче може да си спестите времето и нервите, а и много други предлагани услуги ще са с подобрено качество.

здравно осигуряване


Доброволно здравно осигуряване

Има две форми на здравно осигуряване според Закона за здравното осигуряване в България. Първата от тях е задължителна, докато втората – само при желание, доброволна. Задължителното здравно осигуряване се осъществява от Здравната каса и по силата на действащия закон всеки гражданин е задължен да плаща вноските си към нея и ако е самоосигуряващо се лице.


Разлики между формите

Най-съществената разлика между двете възможни форми на здравно осигуряване е, че при задължителното договорите с реализаторите на медицинска помощ са задължителни, докато при доброволната форма осигуряването може да бъде осъществено и без подобна формалност. При абонаментно обслужване при настъпване на случаите, предвидени в здравноосигурителните договори, осигурените лица ще получат определени услуги и стоки.


Възстановяване на разходи при ДЗО

С възстановяването на разходи дружеството покрива частично или изцяло разноските, направени за здравното обслужване на лицата с ДЗО при настъпване на някой от предвидените случаи в договора. Сумата се възстановява или директно на изпълнителите на стоките и услугите, или на осигуреното лице.


Предимства на ДЗО

  • Ако сте избрали доброволното здравно осигуряване, ще може да използвате лечение и допълнителна защита, попадащи извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.
  • Чакането за преглед пред лекарския кабинет или за лечение при специалист ще се сведе до минимум, а можете и да отидете без да сте взели направление от личния лекар. Услугите, предоставяни в различните лечебни заведения, обикновено не се заплащат, а се ползват със здравноосигурителна карта на абонамент.


За служителите

Често допълнителното здравно осигуряване се предоставя на служителите като бонус от компанията, за която работят. Повечето служители са доволни от избраните здравни пакети. Съществуват различни варианти, но най-често работодателят плаща премията, а работещите се възползват от услугите. Все пак за по-голямата част от хората доброволното осигуряване не представлява голям фактор при търсене на работа.


За компаниите

Доброволното здравно осигуряване може да бъде разгледано като социален бонус за служителите. Той помага за изграждането на фирмена корпоративна принадлежност. ДЗО представлява и един вид грижа за работниците и се счита, че подобрява качеството на работата им и спомага за допълнителната лоялност и мотивация. Освен това са специален и полезен бонус, който повишава престижа на компанията и изгражда авторитет на грижовен и престижен работодател.


Ако компанията поема доброволното здравно осигуряване на служителите си, за нея следва да има данъчни преференции. Такива вноски за сметка на работодателя се отчитат като разход за фирмата, който няма да бъде облаган данъчно.

Ако се нуждаете от професионалисти, които да ви помогнат с финансовите въпроси на фирмата и да направят всичко необходимо около внасянето на допълнителни здравни осигуровки за вашите служители, може да се доверите на предлаганите професионални услуги от счетоводна къща АЛТУС.

Прочетена 2299 пъти
Оценете
(0 гласа)

Оставете коментар

Моля, попълнете всички задължителни полета. Не е разрешен HTML код.

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ © 2006-2014 АЛТУС ЕООД