История на счетоводните услуги

Счетоводството в зората на историята


Няма да е лъжа, ако се каже, че счетоводството респ. счетоводните услуги са възникнали с възникването на търговските отношения между отделни индивиди, а в последствие между градове и държави.

Открития показват, че наченки на „счетоводство“ , използвано за отчитане прирастът при животните и големината на събраната реколта е имало около 7000 г. пр.Хр. в Месопотамия. Естествено е в най-развитата страна в света през древността да търсим и най-старите източници за водене на счетоводство.

Доказано е, че египтяните са познавали счетоводството и са го ползвали, макар и в една силно несъвършена форма. Според изследвания, при някои фараони е имало чиновници, чиято задача била свързана с воденето на счетоводните сметки. Официално били наричани писари и преминавали специален курс на обучение. Някои вземали участие и при военните походи на фараоните, за да записват придобитата военна плячка, както и това, което се добивало в завладените територии.

За Финикия се знае, че е била държава, в която стопанската дейност е била на високо равнище. Поради сложността на търговските операции, финикийците не са могли да минат без тяхното счетоводно отразяване. Когато някой предприемал дълго търговско пътешествие, той оставял управлението на имота си на специален човек, който се занимавал с приходите и разходите и всичко, свързано с имуществото на господаря. На края на годината той представял отчет за всичко, което бил извършил. При финикийците е имало водене не само на лични, но и на държавни счетоводни сметки за приходи и разходи.

В древния Вавилон счетоводството е било широко разпространено. Вавилон е бил място, където са си давали среща търговци от Индия, Финикия, Египет и др. В него са се зародили първообразите на съвременните търговски къщи, в които са се извършвали множество банкови операции. Всичко това не може да мине без стройно организирана счетоводна отчетност.

В древна Индия в законите на Кану са откриват ясни постановления и указания за всичко отнасящо се до воденето на сметки, отчети за приходи и разходи, отпускането на лихви и т.н


Счетоводството в древна Гърция и Рим


В древна Гърция към V век Атина става средище на търговията и индустрията. За съществуването на счетоводството може да се види в речите на Демостен. Тези, които се занимавали със счетоводството били трапезитите, които извършвали най-различни банкови и други операции. Може да се каже, че по това време се откриват първообразите на съвременните счетоводни къщи. Разбира се счетоводството се използвало и за воденето на държавните средства. Отчетите за държавните финанси се гравирали на камък и поставяни на публично място.


Има много писмени паметници, които свидетелстват за нивото на развитие на счетоводството в древния Рим. От тях научаваме, че първоначално са се използвали дъсчици, които по-късно били заменени с пергаменти, а те от счетоводни книги, в които са записвани продажбите, даването и връщането на заеми и т.н. Там счетоводството се издига с няколко степени в своето развитие.


Счетоводството през Средновековието


Завоевателните войни, кръстоносните походи и възхода на църквата води до развитието на счетоводството. В халифата се водели сметки за завоеванията и плячката. Имало записи за броя на различните племена и семейства, на които била раздавана част от плячката, в зависимост от заслугите им.

Поради фактът, че била собственик на много имущество, църквата стимулира воденето на счетоводни сметки. Имало и специални длъжности за хора, които водели счетоводството.

През ХV век се появяват първите печатни трудове по счетоводство. Трудовете на Лука Пачиоли се считат за настолни в счетоводната наука. Следващите векове носят Великите географски открития на нови континенти, което води до бум на търговията и от там до развитие в областта на счетоводството. Във всички напреднали държави се появяват трудове по счетоводство. Счетоводните услуги стават професионални, а воденето на счетоводство задължително за много видове дейности.


Счетоводството в България


За начало на развитието на счетоводството в България се счита средата на ХІХ век. Братята Караминкови написват и издават първата книга за счетоводство. Заглавието и е „Диплогарфия, или как да се държат търговските книги“. Преподаването на счетоводство като дисциплина за първи път се осъществява в Търговската гимназия в гр. Свищов през 1884 г. По онова време се появяват и първите счетоводители, които професионално извършвали счетоводни услуги.


Това накратко е историята на счетоводството и счетоводните услуги по света и България. В наши дни не можем да си помислим за каквато и да е дейност, в която да не участва счетоводството.

 

Прочетена 2093 пъти
История на счетоводните услуги - 5.0 от общо 5 на базата на 1 оценка
Оценете
(1 глас)

Медия

Оставете коментар

Моля, попълнете всички задължителни полета. Не е разрешен HTML код.

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ © 2006-2014 АЛТУС ЕООД