Пасивите - обект на отчитане

Обект на счетоводно отчитане при годишното счетоводно приключване в предприятието са неговите пасиви. Те съществуват  идеално в съзнанието на човека, дават представа за финансовата мощ на фирмата.

 

 Класификация на пасивите:

1. Капитал

а/ собствен  -  съществува  дотолкова, доколкото съществува предприятието от учредяването му до ликвидация

    - основен капитал - обявява се при учредяването на стопанската единица и има особен статут в отчетния процес, защото се регистрира в Търговския регистър и неговата динамика се отчита след като увеличението му или намалението му се обяви в регистъра. Основния капитал се отчита чрез сметка 101 Основен капитал.

    - допълнителен капитал – допълнителните вноски са основен източник на придобиването му, както и  допълнително  привлечени  съдружници. Той може да се формира и от неразпределената печалба и допьлнителните резерви. Отчита се чрез сметката за допълнителен  капитал - 102.               

    - резервен капитал - има  строго определена целева функция. Наличието му гарантира  осъществяване на определени цели. Отчита  се чрез  сметки 111 за общи резерви, 112 отнасяща се до преоценъчните резерви, 113 и 114 за инвестиционните  и застрахователните резерви и 117 за допълнителните резерви.

    - печалба - неразпределената печалба, която предстои да се реинвестира с цел осъществяване на разширеното възпроизводство. Но печалбата може да се използва и с друго предназначение и след разпределението тя няма вече характер на собствен капитал.

б/ привлечен  капитал – получени са съучастия, депозити

    - заемен  капитал - заем от банки, предприятия,  фирми, частни лица, облигационни заеми. Отчита се чрез следните счетоводни сметки:

  • 151 всички краткосрочни заеми;
  • 152 включва дългосрочните заеми;
  • 153 отнася се за облигационните заеми;
  • 159 включва всички останали заеми и дългове.

    - задължения  към  фирми, предприятия и частни лица без характер на заеми. Обикновено  това са задължения между купувач и продавач, към доставчици, кьм кредитори и други.

 

2. Задължения по разпределение на СОП

                           а/ задължение на стопанството към работниците

                           б/ задължения към социалното осигуряване

                           в/ задължения към бюджета

                           г/ задължения по застраховане

                           д/ задължения за дивиденти.

 

От правилното завеждане и отчитане на пасивите в предприятието зависи цялостната стопанска дейност, което осигурява добра данъчна защита на фирмите.

Прочетена 2477 пъти
Пасивите - обект на отчитане - 5.0 от общо 5 на базата на 2 оценки
Оценете
(2 гласа)

Оставете коментар

Моля, попълнете всички задължителни полета. Не е разрешен HTML код.

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ © 2006-2014 АЛТУС ЕООД