Разлики между граждански и трудов договор

Предмет на слючването на граждански договор е предоставянето на готов продукт, като страни при този вид договор са Възложител и Изпълнител.

Договарящите страни са равнопоставени.

Изпълнителят няма точно определено работно място и време, което означава, че изпълнителят може свободно сам да си ги определи.

Изпълнението по договора може да бъде лично или да се прехвърли за изпълнение на друго лице.

За постигане на договорения краен резултат изпълнителят може да използва лични материали или такива  предоставени му от възложителя.

При неизпълнение на поетите задължения изпълнителят не отговаря дисциплинарно, тъй като не е подчинен на възложителя.

Възложителят заплаща уговореното възнаграждение при приемане на извършената работа, но можe договорът да бъде и безвъзмезден. Неизпълнението на договорения краен резултат е за сметка на изпълнителя.

При гражданския договор, отношенията се уреждат съгласно разпоредбите на Закона за задълженията и договорите и клаузите на самия договор.

Споровете между двете страни не са трудови и се решават съгласно Закона за задълженията и договорите и ГПК.

Цел на сключването на трудов договор е предоставянето на работна сила, като страни по този доворо са Работодател и Работник.

Страните при трудовия договор не са равнопоставени - работникът е подчинен на работодателя.

Работникът работи при фиксирани в договора работно място, време и характер на работа.

При трудовия договор задълженията са лични - не могат да се прехвърлят на друго лице.

Работникът изпълнява задълженията си по сключения трудов договор с материали, предоставени му от работодателя.

Той е задължен да спазва трудовата дисциплина и вътрешните правила, утвърдени от работодателя.

Трудовия договор винаги е възмезден, т.е. работодателят е длъжен ежемесечно да заплаща уговореното в договора трудово възнаграждение. Непостигането на трудовия резултат е за сметка на работодателя.

Трудовите правоотношения при този вид договор са регламентирани в Кодекса на труда, нормативните актове по прилагането му, колективните трудови договори и индивидуалния трудов договор. Възникналите трудови спорове се уреждатат съгласно разпоредбите на Кодекса на труда. При назначаване на работа с трудов договор са необходими документи за сключване на трудов договор, които работникът трябва да предостави на работодателя.

Прочетена 2138 пъти
Разлики между граждански и трудов договор - 5.0 от общо 5 на базата на 1 оценка
Оценете
(1 глас)

Оставете коментар

Моля, попълнете всички задължителни полета. Не е разрешен HTML код.

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ © 2006-2014 АЛТУС ЕООД