Счетоводна отчетност - Част 3. Изисквания

Съвременните квалификационни изисквания към счетоводителите изискват качествено различно счетоводно познаване.

Необходимо е да се получат счетоводни знания за пазарната икономика. Освен това процесът за автоматизация на счетоводството също предявява определени изисквания към квалификацията на счетоводителите, особено що се касае до осъвместяването на счетоводната професия с тази на компютърен оператор. Необходими са и съвременни познания в областта на теорията на управлението на пазарното стопанство и неговото информационно осигуряване, от по-добра математическа подготовка в областта на линейното програмиране и други съвременни знания.

Особено високи са съвременните изисквания към главните счетоводители, тъй като те трябва да могат да работят на всяко счетоводно работно място, в това число и автоматизирано, както и те лично да могат да обучават кадри за съответните работни места. Организацията на счетоводната отчетност трябва да създава възможност за контрол върху целия отчетен процес. Това изискване трябва да се разбира двуяко. От една страна счетоводната отчетност трябва да се изгражда и да функционира по начин, че нито една операция, нито едно средство да не останат извън сферата на отчитане по време, място, направление.

От друга, счетоводната отчетност трябва да се изгради и да функционира така, че да осигурява самоконтрол в самата нея, за да се гарантира точност на всички записвания. Организацията на счетоводната отчетност трябва да облекчава труда на счетоводните работници, като се намалява и избягва така наречената рутинна, техническа работа, което от своя страна води до снижаване на цените за счетоводните услуги. Основни насоки в това отношение са подобренията на счетоводните документи с предварително отпечатване на повече реквизити, рационализиране на аналитичното отчитане, като максимално се подобрят съответните счетоводни регистри, карти, картони.

Прочетена 1858 пъти
Счетоводна отчетност - Част 3. Изисквания - 3.3 от общо 5 на базата на 3 оценки
Оценете
(3 гласа)

Оставете коментар

Моля, попълнете всички задължителни полета. Не е разрешен HTML код.

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ © 2006-2014 АЛТУС ЕООД