Счетоводна отчетност - Част 4. Условия и предпоставки

Върху правилната и рационална организация на счетоводната отчетност влияят много и най-различни условия и предпоставки:

  • производственото направление, особеностите на технологическия процес и организацията на производството;
  • запознаването на счетоводните работници с действащите правила за водене на отчетността, установени по нормативен път. Като изхождат от общите инструкции и наредби на счетоводната отчетност, отделните стопански единици издават инструкции и наредби за отчетността в съответния отрасъл. С тяхното съдържание и приложение трябва да бъдат запознати всички счетоводни работници, без което не може да се гарантира рационална организация на счетоводството;
  • важна предпоставка за единство в принципите и методологията на счетоводната отчетност е единното методологическо ръководство на отчетността в страната. Изучаването и прилагането на действащите нормативни актове е необходимо за точно изграждане на счетоводната отчетност в съответствие със същите. Националният сметкоплан създава възможност за еднаквост при отчитане на еднородни стопански операции, възможност за сводка на отчетните данни както в териториален, така и в отраслов разрез;
  • единната методика за изчисляване себестойността на продукцията, работите и услугите осигурява еднаква, сравнима класификация на производствените разходи, на разходите по извършване на отделни работи и услуги, както и на пресмятане на разпределение на разходите;
  • унификацията и стандартизацията на счетоводните документи, типизацията на текста и символизацията на обозначенията улесняват организацията на счетоводната отчетност.
Прочетена 1534 пъти
Счетоводна отчетност - Част 4. Условия и предпоставки - 5.0 от общо 5 на базата на 1 оценка
Оценете
(1 глас)

Оставете коментар

Моля, попълнете всички задължителни полета. Не е разрешен HTML код.

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ © 2006-2014 АЛТУС ЕООД