Счетоводна отчетност - Част 6. Форми

В зависимост от мястото на обработване и обобщаване на данните от първичните документи, съставянето на отчетите, набирателните и сводните ведомости, използването на едни или други регистри, формата на организация на счетоводната отчетност може да бъде централизирана и децентрализирана.

Този въпрос засяга само проблемите по организацията, а не и същността, задачите и методите на счетоводната отчетност. Те остават едни и същи, независимо от формата на организация , която се прилага. При централизираната организация на счетоводната отчетност се изгражда единна счетоводна служба. Всички първични документи, независимо къде са издадени, се получават, проверяват, обработват и контират в централното счетоводство на даденат счетоводна къща.

Синтетичното и аналитичното отчитане се водят само в централното счетоводство. Счетоводния баланс се съставя само в централното счетоводство общо за дейността на спомагателната единица. Този момент се приема като главен критерий за разграничаване на централизираната от децентрализираната организация на счетоводната отчетност. Положителните страни на централизираната организация на счетоводната отчетност са много. Намалява се общото количество на издаване на документи, въвеждат се по рационални начини за тяхната обработка. В централното счетоводство се съсредоточават квалифицирани, опитни счетоводни кадри, създава се по-голяма възможност за разпределение на труда, в резултат на което по-рационално се разпределя работата между счетоводителите в съответствие с тяхната квалификация. По-ефективно се използват средствата за механизация на отчетността, снижават се разходите за нейната организация.

При децентрализираната организация на счетоводната отчетност в самите подразделения има завършен цикъл на счетоводно отчитане. Тук не само се оформят и контират документи, но се водят и синтетичните и аналитичните сметки, т.е. хронологическото и систематическо отчитане, като се съставя и счетоводния баланс. Последният, заедно с отчетите, се предава в централното счетоводство за обобщаване. При децентрализираната организация на счетоводната отчетност първичните документи изминават по-кратък път от съставянето им до тяхното обобщаване и осчетоводяване. По-строго и навреме се контролира съставянето и верността на документите. По-бързо се отстраняват грешките и тяхното оформяне. Счетоводният апарат и въобще отчетността се приближават до мястото на извършване на стопанските операции.

Прочетена 3126 пъти
Счетоводна отчетност - Част 6. Форми - 5.0 от общо 5 на базата на 1 оценка
Оценете
(1 глас)

Оставете коментар

Моля, попълнете всички задължителни полета. Не е разрешен HTML код.

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ © 2006-2014 АЛТУС ЕООД