Счетоводно отчитане на сделките за услуги на ишлеме при изпълнителя на услугата

Същността  на сделката услуги на ишлеме е  преработка на предоставени от ишлемедателя на изпълнителя материали с цел привеждането им в готов или полуготов продукт срещу насрещна престация.

За изпълнителя тази сделка е обикновена услуга както всички останали с тази разликата, че ако предоставените материали не се заплащат от изпълнителя то в неговите складове и производствени цехове се съхраняват и преработват чужди материали. Поемайки тази отговорнос, е желателно изпълнителят да отрази счетоводно  сделката, като направи съответните счетоводни записвания в  определените в индивидуалния сметкоплан задбалансови сметки.

Съставя се счетоводната статия:

Дебит сметка Чужди материални запаси

Кредит сметка Други сметки за условни пасиви.

 

Сумата, с която се заприхождават предоставените за преработка материали може да бъде:

- отчетната стойност, с която те се водят при ишлемедателя;

- изпълнителят сам да си определи пазарна стойност.

Определената пазарна стойност трябва да е справедлива и да отразява размера на отговорността поета от изпълнителя за съхранение, преработка и връщане на материалния запас.

Разходите, направени за преработка на  материалите,  се отчитат както всички други разходи за дейността.

Дебит сметки гр. 60  Разходи по икономически елементи

или в зависимост от утвърдената организация на счетоводната отчетност

Дебит сметки гр. 61 Разходи за дейността.

 

За отразяване на прихода от извършената услуга при изпълнителя се съставя счетоводната статия:

Дебит сметка Клиенти:

  •           Кредит сметка Приходи от продажби на услуги
  •           Кредит сметка Разчети за ДДС /  когато за изпълнителя съществува задължение да начисли и внесе ДДС/

 

За отписване на натрупаните разходи  за сметка на приходите от услуги се съставя статията:

Дебит сметка Приходи от продажби на услуги

Кредит сметка  Разходи за основна дейност

или

Кредит сметка  Разходи за спомагателна дейност.

 

За установяване на реализираната печалба от извършената услуга се съставя счетоводната статия:

Дебит сметка Приходи от продажби на услуги

Кредит сметка Печалби и загуби от текущата година.  

 

Още практични съвети може да прочетете в материалите, публикувани в секцията Полезно.

Прочетена 9422 пъти
Счетоводно отчитане на сделките за услуги на ишлеме при изпълнителя на услугата - 4.2 от общо 5 на базата на 5 оценки
Оценете
(5 гласа)

Оставете коментар

Моля, попълнете всички задължителни полета. Не е разрешен HTML код.

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ © 2006-2014 АЛТУС ЕООД