Абонаментните пакети за счетоводни услуги включват:


А. Счетоводство

  • Подготовка и регистриране на фирмата по ЗДДС
  • Изготвяне на счетоводната политика на фирмата

Успехът на бизнеса изглежда за мнозина като нещо странично от воденето на счетоводството на фирмата. На практика обаче счетоводната отчетност е неразривна част от цялата съвкупност от бизнес дейности, която помага за проследяването на развитието на производствените и търговски дейности и на печалбите. Затова именно счетоводните услуги, които се ползват са предпоставка за успеха както на производството, така и на търговията на всяка фирма.

 

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ © 2006-2014 АЛТУС ЕООД