Електронен подпис – всичко, което трябва да знаем

Ако се направи анкета на улицата с въпрос към хората какво е електронен подпис и как действа, малцина биха дали изчерпателен отговор. Ще се опитаме да запълним тази празнина, като отговорим на няколко основни въпроса касаещи електронния подпис.

Какво е електронен подпис    

Простичко казано, електронният подпис е елемент от електронен елемент, чиято задача е да защити този документ от фалшифициране. Подписът е математическа функция, която се получава в следствие на криптографска обработка на информацията, чиято цел е удостоверяването на личността на изпращача на документа и гарантирането, че неговото съдържание не е било променяно при обмяната между изпращача и получателя. 

Определението по чл.13 ал.1  от Закона за електронния документ и електронния подпис е: „Електронен подпис е всяка информация в електронна форма, добавена или логически свързана с електронното изявление, за установяване на неговото авторство.“

От юли 2011 е в сила т.н. квалифициран електронен подпис.

 

Приложение на електронния подпис:      

 • Да се подписват документи;
 • При извършване на различни счетоводни услуги
 • Да се ползват е-услугите на НАП, Агенция митници, Агенция по вписванията, НОИ и др.;
 • Да се правят справки и подават документи към държавната администрация;
 • При извършване на транзакции при електронно банкиране;
 • За доказване на авторство върху софтуер, чрез неговото подписване;
 • Достъп до системата за фирмена информация „Делфи“;
 • Участие в е-пазара за малки обществени поръчки; Достъп до ГРАО;

Един пример за почти всекидневно използване на електронния подпис са счетоводните къщи, които изпращат документите към различните институции по електронен път, което спестява време, хартия и работни часове на служителите в тях.

 

Как се получава електронен подпис

Първо се подават документи за получаване на удостоверение за квалифициран електронен подпис (КЕП). В Комисията за регулиране на съобщенията са регистрирани пет доставчика на удостоверителни услуги (ДУУ) за универсален електронен подпис. Те са: „Информационно обслужване“, „Инфонотари“, „Спектър“, „Банксервиз“ и „СЕП България“.

 

Електронен подпис за физически лица 

Отива се с документ за самоличност в офис на регистриращ орган, където се подават и подписват следните документи:

 • искане за издаване на УЕП;
 • бланка за регистрация;
 • договор за удостоверителни услуги.

 

Електронен подпис за юридически лица

Ако сте собственик на фирма или имате намерение да регистрирате фирма, трябва да знаете, че е почти задължително да имате и електронене подпис. Нужните документи са:

 • Документ за самоличност на автора на удостоверението;
 • За юридически лица „Сдружения с нестопанска цел“ – Съдебно решение за регистрация; Документ за регистрация по Булстат; Удостоверение за актуално състояние, издадено през месеца на подаване на документите за УЕП;
 • За юридически лица ТД, които са регистрирани в Агенцията по вписванията – справка по същата;
 • За други институции – Документ за регистрация по Булстат; Документ удостоверяващ, че лицето подаващо документите е законен представител на институцията; Документ за създаване на институцията.

 

Как се „полага“ електронен подпис

Освен УЕП е нужен и следният хардуер:

 • Смарт карта – на нея е записано УЕП;
 • Карточетец – служи за свързването на смарт картата с компютъра;

Когато получава УЕП, клиентът получава и два „ключа“ – частен и публичен. ЧК участва при създаването на ЕП. С ПК получателя на документа проверява ЕП, т.е. дали е подписан от изпращача. Двата ключа са в смарт картата, за чието използване е нужен ПИН код, който се въвежда всеки път при „полагането“ на ЕП. Използва се и специален софтуер, който генерира „контролен низ“ на документа, който ще бъде подписан. ЕП има същата сила, както и нормалния подпис.

 

Прочетена 4726 пъти
Оценете
(0 гласа)

Медия

Оставете коментар

Моля, попълнете всички задължителни полета. Не е разрешен HTML код.

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ © 2006-2014 АЛТУС ЕООД