Кое да изберем при регистрация на фирма – ЕООД, ООД или ЕТ

Решили сте да регистрирате фирма и се чудите какво да изберете – ЕООД, ООД или ЕТ. Ако отидете при юрист, той ще ви даде професионален съвет за документацията и таксите за регистрация.

В счетоводна къща ще получите съвет за воденето на счетоводството и необходимите счетоводни услуги за всеки отделен вид търговска дейност.

 

Ще се опитаме накратко да представим предимствата и недостатъците на всеки от вариантите.


Бъдещ предмет на дейност

Важно условие за това, какво ще изберете е какъв вид търговска дейност ще развивате и какви приходи очаквате от нея. Ако те са до 50000 лв. , а дейността е в сферата на услугите, е по-добре да се регистрирате като ЕТ и така ще плащате само патентен данък. Ако бъдещите приходи ще са над 50000 лв. е по-добре да се регистрирате като ООД или ЕООД.


Регистрация на фирма

Погледнато откъм такси за регистрация, най-изгодно е да регистрирате ЕТ, таксата е 35 лв. Регистрацията на ООД или ЕООД струва 160 лв. ЕТ може да бъде физическо или юридическо лице, докато ООД и ЕООД са юридически лица. Също има допълнителни банкови такси, защото трябва да бъде открита набирателна сметка на капитала на дружеството. Преди 2009 г. са се регистрирали повече ЕТ, защото е имало условие началният капитал на ЕООД или ООД да е 5000 лв. Сега началният капитал е намален на 2 лв. Има различия и при данъчното облагане. При ЕТ има възможност само за облагане с патентен данък, докато ООД и ЕООД се облагат с плосък данък върху печалбата, дори в случаите, когато се води патентна дейност.


Начин на управление и задължения

Един от недостатъците на ЕТ е, че при задължения към кредитори, собственикът отговаря не само с капитала и имуществото на фирмата, но и със своето собствено. При ЕООД или ООД, които се водят капиталови дружества, съдружниците отговарят само до размера на внесения дялов капитал. Тяхното управление се осъществява чрез Общо събрание и Управител.


Водене на счетоводство

Има разлика при воденето на счетоводството при различните типове правна дейност. ЕТ могат да водят едностранно или двустранно счетоводно записване, което зависи от направения оборот през предишния отчетен период. Също така при годишното приключване не е задължително съставянето на ГФО, а само ОПР. При ООД и ЕООД е задължително двойното счетоводно записване, а в края на годината задължително се съставя ГФО с всичките му приложения, съгласно Националните счетоводни стандарти. Разходите за счетоводни услуги при ЕТ са по-малки от тези за ООД или ЕООД.


Закриване на ЕТ, ООД или ЕООД

Ако по някаква причина се налага да прекратите или заличите търговската си дейност е добре да знаете, че процедурата за заличаване на ЕТ е сравнително по-лесна и опростена от тази на ООД или ЕООД. Те се заличават чрез ликвидация и процедурата за това може да трае шест и повече месеца. За ваше улеснение се обърнете към професионалисти, които да ви посъветват или извършат съответните действия за закриването или ликвидацията.


Добре е да знаете, че има възможност след като сте се регистрирал като ЕТ, на по-късен етап да промените своята регистрация и станете ООД или ЕООД. Обратният вариант не е възможен.

Прочетена 6223 пъти
Кое да изберем при регистрация на фирма – ЕООД, ООД или ЕТ - 5.0 от общо 5 на базата на 2 оценки
Оценете
(2 гласа)

Оставете коментар

Моля, попълнете всички задължителни полета. Не е разрешен HTML код.

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ © 2006-2014 АЛТУС ЕООД