Право на парични обезщетения (ПОБ) за безработица

Доста от хората, които работят се питат какво ще стане ако бъдат съкратени, ако предприятието, където работят спре да работи и т.н.

Също се интересуват колко време ще получават парична помощ от Бюрото по труда. Ние, от счетовдна къща Алтус, ще се опитаме да изясним всички тези неща накратко. Правният въпрос относно получаването на ПОБ за безработица е уреден в КСОКТ и други закони.


Кой има право на ПОБ


Тези, които редовно са си внасяли осигурителните вноски поне 9 месеца през последната година, преди прекратяването на трудовите правоотношения:


-    регистрирали са се като безработни;
-    все още нямат нужната възраст за пенсиониране в България или друга държава;
-    не полагат труд, за който се изисква по закон да се внасят осигурителни вноски


За получаване на ПОБ по закон може да се зачете и времето на:


•    времето, през което се отглежда дете;
•    когато сте взели платен или неплатен отпуск поради временна неработоспособност или по време на бременност и раждане;
•    на неплатения отпуск за определеното от закона време през годината;
•    ако сте работили в друга държава и там това се счита за трудов стаж;


Какви са нужните документи, които трябва да подадете, за да получите ПОБ


Документите за получаване на ПОБ се подават в поделение на НОИ, което е най-близко до мястото на вашето местоживеене. Важно е да се знае, че нужните документи се подават лично от лицето по неговия постоянен или настоящ адрес. Ето и документите, които трябва да се подадат:


•    подава се заявление по образец;
•    документ за самоличност, за да се извърши справка дали лицето, които подава документите е същото, което има право на ПОБ;
•    удостоверение за настоящ адрес, за да се направи справка;
•    документ, че лицето се е регистрирало като безработно;
•    оригинал (за справка) и копие от акта за прекратяване на правоотношението;
•    документи, удостоверяващи общ трудов, служебен и осигурителен стаж и/или осигурителен стаж, зачетен на основание на международен договор в областта на социалното осигуряване, по който Република България е страна.
•    декларация за банковата сметка за изплащане на ПОБ;
•    други документи – такива, които показват наличието на достатъчно уважителна причина – болничен или друг документ от медицинско заведение, както и документ от съда, с който се удостоверява, че трябва да се явите в съда и др.Размер на паричното обезщетение за безработица


•    На ден ПОБ е в размер 60 на сто от среднодневният размер, върху който са внасяни осигурителни вноски последните 24 месеца;
•    Месечното ПОБ се изчислява като дневния размер се умножи по броя на работните дни в месеца;
•    Тези, които са били наети на половин работен ден получават 50 процента от нормалното обезщетение;
•    за времето на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете, на неплатен отпуск за временна неработоспособност и за бременност и раждане и на неплатен отпуск до 30 работни дни през една календарна година- среднодневната минимална работна заплата, установена за страната за съответния период;
•    за времето на платен отпуск, когато настъпи временна неработоспособност, както и за бременност и раждане -доходът, от който е определено паричното обезщетение;
•    за времето, зачетено за осигурителен стаж по законодателството на друга държава - среднодневната минимална работна заплата, установена за страната за съответния период;
•    за периода, през който лицето не е било осигурено – среднодневната минимална работна заплата.


Срокове, през които се изплаща ПОБ за безработица


Осигурителен стаж на лицето, което има право на ПОБПериод, в който на безработното лице ще бъде изплащано ПОБ
  до 3 години

4 месеца

  от 3 до 5 години

6 месеца

  от 5 до 10 години

8 месеца

  от 10 до 15 години

9 месеца

  от 15 до 20 години

10 месеца

  от 20 до 25 години

11 месеца

  над 25 години

12 месеца

 

Така накратко описахме лицата, които имат право на ПОБ, документите, размера и сроковете, през които безработните получават ПОБ.

За всички останали въпроси, които възникват, свързани с трудово-правините отношения, може да се възползвате от предлаганите счетоводни консултации.Прочетена 3162 пъти
Оценете
(0 гласа)

Оставете коментар

Моля, попълнете всички задължителни полета. Не е разрешен HTML код.

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ © 2006-2014 АЛТУС ЕООД