Регистрация на фирма – какво е нужно да знаем

Всекидневно се регистрират множество фирми, но за съжаление, ако не направим добро първоначално проучване, в последствие това може да ни коства пари, време, както физически и психически стрес.

Преди да пристъпите към регистрацията на фирма е добре на базата на бъдещия си бизнес да решите какъв вид правна форма е най-подходяща за вас – ЕТ, ООД, ЕООД, СД, ДЗЗД и т.н. Това е важно, защото таксите за регистриране, цените за счетоводни услуги, които ползвате, плащането на данъци, закриването на фирмата и др. са различни.

 

Такси за регистриране

• ЕТ – при регистрацията се плащат следните такси: такса за вписване в търговския регистър, за заявление за запазване на фирма, за нотариална заверка на подписа и за печат. Тези такси възлизат на 99 лв;

• ООД – ЕООД – при тяхната регистрация се плащат следните такси: такса за вписване в търговския регистър, за заявление за запазване на фирма, за нотариална заверка на подписа на управителя и за печат. Общо таксите възлизат на 224 лв;

• ДЗЗД – при регистрация на дружество по закона за задълженията и договорите се плащат следните държавни такси: нотариална такса за заверка на договор, за регистрация в Булстат, за печат и преводна такса за издаване на документ. Общо таксите възлизат на 37 лв;

• СД – при регистрирането се плащат следните такси: за вписване в търговския регистър, за запазване на фирма, за вписване на прехвърляне на предприятие на СД, за вписване промяна на други обстоятелства, за издаване на удостоверение. Общо таксите възлизат на 320 лв.

 

Водене на счетоводство

• ЕТ – може да се избере едностранна или двустранна форма на счетоводно записване. В края на годината се съставя само Отчет за приходите и разходите;

• ООД и ЕООД – задължително двойно счетоводно записване. В края на годината задължително се съставя Годишен финансов отчет с всичките му приложения;

• ДЗЗД - задължително двойно счетоводно записване. В края на годината задължително се съставя Годишен финансов отчет с всичките му приложения;

• СД - задължително двойно счетоводно записване. В края на годината задължително се съставя Годишен финансов отчет с всичките му приложения.

Счетоводна къща Алтус предлага еднократни счетоводни услуги и консултации, а също и абонаментно обслужване на преференциални цени.

 

Закриване на фирма или дружество

• ЕТ – сравнително бърза и опростена процедура по закриване;

• ООД и ЕООД – заличават се чрез ликвидация, но процедурата за това може да трае шест и повече месеца;

• ДЗЗД – когато изтече срока, за който е създадено. Той е упоменат в договора за учредяване. При постигане на целта или в случай на невъзможност за постигането й. При смърт или запрещение на някой от съдружниците, ако в договора не е посочено нещо друго;

• СД – при изтичане на уговорения срок, упоменат в договора за учредяване, по съгласие на съдружниците, при обявяване на дружеството в несъстоятелност, при смърт на съдружник и др.

Регистрацията на фирмата може да извършите сами, но трябва да знаете, че ще са ви нужни време, познаване и спазване на законовите процедури. Поради тази причина би било по-добре да се доверите на професионалисти (адвокат или счетоводна къща), които се занимават с регистрация, а благодарение на конкуренцията таксите за това са поносими. Добре е да се знае, че ако подадете документите по електронен път таксите са с 50% по-малки. Но за да сторите това ще ви е нужен електронен подпис.

Прочетена 4527 пъти
Регистрация на фирма – какво е нужно да знаем - 5.0 от общо 5 на базата на 2 оценки
Оценете
(2 гласа)

Оставете коментар

Моля, попълнете всички задължителни полета. Не е разрешен HTML код.

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ © 2006-2014 АЛТУС ЕООД