Съвети при покупко-продажба на МПС

След като сте избрали каква кола да купите трябва да изпълните законовите процедури за покупко-продажба на МПС. Ще се опитаме накратко да ги обобщим, защото тяхното спазване ще ви осигури спокойствие и предпази от евентуални проблеми със закона и данъчните служби. Ще започнем с най-важния документ, а именно Договор за покупко-продажба на МПС, който може да получите и да бъдете консултирани как да попълните в счетоводна къща Алтус.

Договор за покупко-продажба на МПС

Между двете страни са сключва договор, в който присъстват нотариално заверените им подписи. Това законово е описано в чл. 144, ал.1 от ЗДвП. Има и изключение от това изискване, когато превозното средство е нов внос и не е било регистрирано на територията на РБ. Продавач и купувач могат да бъдат както физически лица, така и юридически. Договор може да се сключи и в случаите, когато от страна на продавача е упълномощено лице. Може да разполага с генерално пълномощно или такова, в което изрично е записано, че се издава за сделки с даденото МПС, на което са посочени всички данни, благодарение на които то може да бъде разпознато.

 

Дължими данъци и такси

Когато се закупува МПС трябва да се заплати данък, който е процент от договорната цена или застрахователната стойност на превозното средство, според това коя е по-висока. Дължимият данък се определя от местните власти и може да варира за различните общини. Той може да бъде платен само от купувача, но при уговорка, може да се заплати и от двете страни. Данъкът се плаща в общината, където е постоянният адрес, в брой на някоя от касите в отдела за местни данъци и такси или по банков път, като парите се внасят по сметка определена от общината. Ако МПС-то не е регистрирано на територията на страната, тогава този данък не е дължим. Не трябва да се забравят и нотариалните такси, с които се заплаща трудът на нотариуса.

 

С какви документи трябва да отидете при нотариуса

За да спестите допълнително време и пари е нужно да носите следните неща, когато посетите нотариуса.

• Договора за покупко-продажба – може да бъде предварително подготвен от една от страните или да бъде съставен от нотариуса;

• Задължително е да носите документ за самоличност;

• Регистрационните талони на превозното средство, предмет на договора;

• Документ за застрахователната стойност на превозното средство;

• Документ, удостоверяващ, че е платен дължимият данък за МПС;

• При продажба на МПС от съпрузи, от които само единият присъства при продажбата е нужна заверена декларация и копие от акта за граждански брак;

• При участието на законен представител е нужно да се предостави според случая, документите изисквани от закона за представителство на малолетен или непълнолетен, а в случай на запрещение , документ удостоверяващ настойничеството/попечителството;

• При договаряне с пълномощно лице от страна на продавача – нотариално заверено пълномощно;

• Застрахователна полица „Гражданска отговорност“ за текущата година;

 

Действия от страна на нотариуса

• Проверява самоличността на страните по договора за покупко-продажба, а в случай на упълномощени лица, законността на пълномощното;

• Прави преглед на предоставените документи, за да се увери в тяхната истинност и дали продавачът е действителният собственик на МПС-то;

• Проверява дали върху МПС-то няма обременителни мерки по ЗОПДНПИ

• Проверка дали е платен дължимият данък към общината;

• Удостоверява подписите и поставя своя печат и подпис върху договора

 

Задължения на купувача след заверяването на договора при нотариуса

• Задължен е в двуседмичен срок да предостави в най-близкия отдел на „Пътна полиция“ копие от договора, в който са и данните на купувача;

• В двумесечен срок плащане на данък върху МПС-то, ако не е бил платен;

• В двумесечен срок регистрация на колата в местната община.

 

Пълна консултация за изчерпателната процедура по извършване на покупко-продажба на МПС, може да получите като част от предлаганите от нас счетоводни услуги и консултации.

Заб. В края на миналата година правителството предложи договорите за покупко-продажба на автомобил между граждани да бъдат без нотариална заверка, което би облекличо процедурата и освободило хората от допълнителни такси. За сега тези промени обаче са едва на ниво дебати.

Прочетена 13482 пъти
Съвети при покупко-продажба на МПС - 4.8 от общо 5 на базата на 5 оценки
Оценете
(5 гласа)

Оставете коментар

Моля, попълнете всички задължителни полета. Не е разрешен HTML код.

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ © 2006-2014 АЛТУС ЕООД