Регистрация на фирма

Финансово счетоводна къща АЛТУС предлага услугата регистрация на фирма, като консултира клинетите за всички правни и административни казуси.

Представяме ви кратка и синтезирана информация, отговаряща на някои от най-често задаваните въпроси, които касаят всичко свързано с предлаганата счетоводна услуга регистрация на фирма.

 регистрация на фирма

Видове търговски дружества според Търговския закон

Съгласно търговския закон търговските дружества са два вида:

 • Дружества на капитала (например ЕООД, ОOД, АД, ЕТ, холдинги, консорциуми)
 • Дружества на труда, които са събирателни и командни.


Ако планирате започване на малък бизнес, например с капитал, който е до 50 000 лева, е препоръчително да регистрирате ЕООД или ООД.

 

Регистрация на ООД ИЛИ ЕООД


Преди да регистрирате ООД или ЕООД

 • Измислете подходящо име за фирмата.
 • Проверете дали избраното име не е заето от друга фирма на сайта на Търговския регистър.
 • Изберете адрес, на който ще бъде регистрирана фирмата.
 • Подгответе пълен комплект документи за регистрация на фирма.
 • Отделете начален капитал за регистрацията на фирмата.

 

Стъпки за регистрация на ЕООД и ООД преди регистрацията на фирмата в Агенцията по вписванията

Стъпките за регистриране на ЕООД и ООД са две:

1.Откриване на капиталова банкова сметка.

За откриването на такава сметка е необходимо да се представят:

 • Устав
 • Учредителен протокол (който се изисква за ЕООД) или протокол от Общото събрание на съдружниците (който се изисква за ООД)
 • Решение на едноличния собственик на капитала относно назначаването на управител (изисквано за ЕООД) или Решение на общото събрание относно назначаването на управител (изисквано за ООД).

Управителят на бъдещата фирма открива сметката й, заплаща таксата за регистрация и получава удостоверението за внасяне на капитал.

2. Нотариално заверяване на Съгласие за приемане на управление и на образец от подписа на управителя.Подаване на документи за регистрация на ЕООД или ООД

Подаването на документи за ЕООД или ООД може да се извърши на място в съответния клон на Агенцията по вписванията или онлайн. За подаването на документи онлайн е необходим електронен подпис.

При извършване на счетоводни услуги по регистрация на фирма освен горепосочените документи са необходими и следните:
•    Заявление за вписване на обстоятелства за ООД
•    Декларация за забрана на конкурентна дейност
•    Разрешително или лиценз, когато дейността на фирмата изисква това.


Регистрация на ЕТ

Изисквания за регистрация на ЕТ

За да регистрирате фирма като едноличен търговец (ЕТ), трябва да сте навършили 18 години и местожителството ви да е на територията на Република България. За чуждестранни граждани се разрешава регистрацията на ЕТ, ако имат разрешение за постоянно пребиваване в страната.

Стъпки за регистрацията на ЕТ преди регистрацията на фирмата в Агенцията по вписванията

При регистрацията на ЕТ заявяването й се извършва от самия търговец или от упълномощен от него адвокат или счетоводна къща, извършващи дадената услуга.

Регистрацията е опростена:

 • Няма изискване за откриване на банкова сметка, тъй като няма изискване за наличие на начален капитал.
 • Името на фирмата съдържа пълното име на търговеца, без никакви съкращения. И тук е необходимо да се провери дали това име е свободно.

 

Необходими стъпки за регистрацията на ЕТ

 • Нотариално заверяване на Съгласие за приемане на управлението и на образец от подписа на търговеца.
 • Същинска регистрация, която включва:

- Заплащане на таксата към Агенцията по вписванията
- Подаване на документите: в съответния клон на Агенцията по вписванията или онлайн, за което е необходим електронен подпис.


Необходими документи за същинската регистрация на ЕТ

 • Заявление за вписването на обстоятелствата за ЕТ
 • Декларация за липса на обстоятелства
 • Декларация за истинноста на обстоятелствата
 • Разрешително или лиценз, ако дейността на ЕТ изисква това

 

Професионална помощ при регистрацията на фирма

Предимствата при ползването на професионална счетоводна помощ при регистрацията на фирма са следните:

 • Дружественият договор ще бъде изготвен правилно, според изискванията.
 • Декларацията и решението за регистрацията на фирмата ще бъдат попълнени точно и правилно.


Ползвайки услуги от счетоводител при регистрирането на фирма, ще избегнете връщането на документите ви, ако са попълнени неточно или не отговарят на изискванията.ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ © 2006-2014 АЛТУС ЕООД