Счетоводни услуги - годишно приключване

Годишното счетоводно приключване е важен етап от счетоводната ви дейност. С нашите счетоводни услуги ще можете да организирате бързо и ефективно счетоводството си.

Ние ще изготвим вашите годишни счетоводни отчети и данъчни декларации, както и необходимите статистически форми.

При сключване на договор за счетоводни услуги ще можете да ползвате безплатни счетоводни консултации.

счетоводно приключване

Изготвяне и представяне на годишни счетоводни отчети

Ние ви предлагаме преглед на документацията ви и съвети за издаването и съхраняването на счетоводните ви регистри. Като част от услугите за годишно счетоводно приключване ще извършим следното:

  • сортиране и класифициране, както и обработка на цялата счетоводна информация за вашата фирма за дадената финансова година
  • изготвяне на годишните отчети в необходимата за типа на вашата фирма форма


Какво включват годишните финансови отчети

Годишните финансови отчети включват следните компоненти:

  • Отчет за приходите и разходите, който е задължителен за всчики търговци
  • Баланс (този компонент не е задължителен за вас, ако сте ЕТ и не подлежите на независим финансов одит, а също така нетните ви приходи за текущата година са под 100 000лв.)
  • Отчет за паричния поток (този компонент не е задължителен за вас, ако сте ЕТ и не подлежите на независим финансов одит, а също така нетните ви приходи за текущата година са под 100 000лв.)
  • Отчет за собствения капитал (този компонент не е задължителен за вас, ако сте ЕТ и не подлежите на независим финансов одит, а също така нетните ви приходи за текущата година са под 100 000лв.)
  • Годишен отчет за дейността (ако фирмата ви е от вида, за който годишните финансови отчети подлежат на задължителен независим финансов одит)
  • Одиторски доклад (ако фирмата ви е от вида, за който годишните финансови отчети подлежат на задължителен независим финансов одит)


Изготвяне на годишни данъчни декларации
При изготвянето на годишните данъчни декларации ще вземем предвид вида на облагане на вашата дейност.

Всички необходими документи и приложения към годишната ви данъчна ви декларация ще бъдат изготвени в съответствие с изискванията. Така ще можете да подадете декларацията в необходимия срок и ще избегнете санкции поради грешки в попълването или неспазване на срока за подаване.  

Ако фирмата ви не е осъществявала дейност през годината, ще изготвим специалния формуляр за фирми без дейност, който трябва да подадете в НАП.

Освен това ще изготвим и декларация, която трябва да подадете в НСИ, за да декларирате, че не сте псъществявали дейност.

Още един документ, който е задължителен в такива случаи, е нулевият отчет за дейността на фирмата ви, който трябва да се подаде в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. Ние ше изготвим всички тези документи за вашата фирма.

Изготвяне и представяне на статистически форми

Годишните статистически форми за НСИ се попълват съгласно ЗКПО и Закона за статистиката. В тях трябва да отразите данните за дейността на вашата фирма през дадената година. Тези данни ще бъдат защитени, съгласно действащата нормативна уредба.

Ние, като счетоводна къща,можем да изготвим и представим тези форми по предпочитания от вас начин. Формите могат да се представят на хартиен носител,  или да се подадат по електронен път, като се въведат в реално време в информационната система.

Изготвяне и подаване на справки за НСИ, ако сте попаднали в статистически извадки

Ако сте попаднали в статистически извадки, вие сте избрани от НСИ на произволен принцип и трябва да попълните форма за дейността ви, за да предоставите данни, въз основа на които ще се следи развитието на икономиката в дадения отрасъл.

Тези форми са месечни или тримесечни. Ние изготвяме такива справки, като обобщаваме необходимите данни и попълваме формите. Можем също така да подадем справките към НСИ по електронен път.

 

 

Потърсете ни като изпратите запитване и ние ще се свържем с вас, за да дадем най-добрата оферта.

Годишно счетоводно приключване - 4.0 от общо 5 на базата на 1 оценка

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ © 2006-2014 АЛТУС ЕООД